Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Sportmassagepraktijk De Steenbokskeerkring Voorwoord Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en de sportmasseur ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze Algemene Voorwaarden Sportmassage vormen de basis...

Privacy beleid

Privacy verklaring volgens AGV per 25 Mei 2018 Behandelingsovereenkomst & Bewaartermijn – Indien cliënt behandelingsovereenkomst aangaat met de sportmasseur wordt er van cliënt toestemming gevraagd voor het verstrekken van informatie en persoonlijke...

Huisregels

Algemene voorwaarden/huisregels (verkorte versie) · Hygiëne mag u van mij verwachten. Hygiëne verwacht ik echter ook van u als klant. Dat betekent dat u na het sporten eerst gedoucht hebt, alvorens u gemasseerd kunt worden. · Heeft u een afspraak, dan dient u op tijd...

Klachtenregeling

Klachtenregeling De sportmasseur hanteert een duidelijk aan de cliënt bekendgemaakte klachtenprocedure. De klachten dienen geanalyseerd te worden en te leiden tot corrigerende maatregelen. Er wordt bewaakt of genomen maatregelen effectief zijn. Minimale criteria voor...