Algemene voorwaarden/huisregels (verkorte versie)

· Hygiëne mag u van mij verwachten. Hygiëne verwacht ik echter ook van u als klant. Dat betekent dat u na het sporten eerst gedoucht hebt, alvorens u gemasseerd kunt worden.

· Heeft u een afspraak, dan dient u op tijd aanwezig te zijn. Indien u te laat bent, gaat dit van uw tijd af. Wanneer de massage te laat begint, door oorzaken aan mijn kant, dan gaat dit uiteraard niet van uw tijd af. Annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak kosteloos, daarna zal u 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

· Betaling van de behandeling(en) dient onmiddellijk na de behandeling te geschieden, contant of per pinautomaat. Er wordt niet op rekening gewerkt.

· Indien u onder behandeling bent van arts, therapeut of een andere behandelaar en/of medicijnen gebruikt, dan dient u dit vooraf te melden. Bij twijfel zal ik zonodig de behandeling staken en u terugverwijzen naar uw behandelaar. In dat geval zijn vervolgbehandelingen mogelijk, wanneer uw behandelaar daarmee akkoord is.

· Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

· Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van het niet melden van zwangerschap, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Overigens ben ik voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

· Indien u een klacht heeft, kunt u die schriftelijk of per e-mail bij mij indienen. Ik zal mijn uw klacht binnen twee weken in behandeling nemen en trachten de klacht binnen een redelijke termijn in redelijkheid met u af te handelen. Ingeval u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich melden bij de NGS (het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs). Ik ben aangesloten bij de NGS Klachtenservice.

· Op grond van de AVG ben ik gehouden om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Dat betekent dat ik slechts gegevens van u zal verwerken voor zover die nodig zijn voor de behandeling en dat ik uw gegevens zorgvuldig en onder strikte geheimhouding zal bewaren en deze niet zal delen met bijvoorbeeld andere zorgverleners, tenzij u daar uitdrukkelijk uw schriftelijke toestemming voor heeft verleend of ik hiertoe gehouden ben op grond van een wettelijke bepaling.