Privacy verklaring volgens AGV per 25 Mei 2018

Behandelingsovereenkomst & Bewaartermijn

– Indien cliënt behandelingsovereenkomst aangaat met de sportmasseur wordt er van cliënt toestemming gevraagd voor het verstrekken van informatie en persoonlijke gegevens. Er wordt helder en duidelijk omschreven om welke verwijzende partij(en) het gaat. Bovengenoemde informatie betreft de gegevensverstrekking van de betreffende cliënt naar een therapeut, arts of andere behandelaar.

– Cliënt is niet verplicht de toestemming te ondertekenen.

– Er wordt niet automatisch uitgegaan van een akkoord. Er wordt de cliënt gevraagd

actief voor de toestemming te ondertekenen.

– Wanneer de cliënt voor de behandelingsovereenkomst en toestemming tot verstrekking van gegevens ondertekent gaat cliënt akkoord met de afgesproken behandeling volgens overeenkomst en voor het verstrekken van informatie aan derden indien dit ter bevordering van de behandeling is en/of noodzakelijk voor een behandeling bij een andere behandelaar.

– Cliënt kan zijn eigen behandel- en persoonsgegevens / dossier ten alle tijde opvragen. Het is mogelijk dat hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.

– Indien cliënt de verstrekte gegevens en/of de gegevens bij de Sportmasseur wil laten vernietigen zal de Sportmasseur zorg dragen voor het terughalen en vernietigen van de betreffende gegevens. Dit geldt ook voor de verstrekte gegevens aan derde partij.

– Persoonlijke gegevens en gevoelige informatie worden niet langer dan noodzakelijk voor de behandeling bewaard. Na het beeindigen van een behandelingsovereenkomst en/of op aanvraag van de betreffende cliënt zullen de gegevens van de cliënt per direct worden vernietigd.

– Cliënt heeft wel recht op behandeling wanneer hij of zij niet wil ondertekenen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

– Cliënt behoudt het recht om de gegevens in zijn of haar dossier aan te (laten) passen.

– Cliënt mag zijn of haar dossier ten alle tijde inzien.

Aanmelden & opzeggen

– Opzeggen van een overeengekomen behandeling is altijd mogelijk. Tot 24 uur voor de afgesproken tijd is annuleren van de behandeling kosteloos.

– Aanmelden en opzeggen van een behandelingsovereenkomst is altijd en zonder opgaaf van reden mogelijk via telefoon, tekstbericht, email, per post of mondeling.

– Verrichtte behandelingen moeten contant of per pintransactie worden voldaan. Kosten van geplande behandelingen worden, mits 24 uur tevoren gemeld, kosteloos geannuleerd.

Marketing / Reclame

– Bestaande cliënten die reclame van Sportmassagepraktijk De steenbokskeerkring ontvangen, kunnen deze mailing ten alle tijde afmelden via post, email, tekstbericht, telefoon of mondeling. Hierover ontvangt de cliënt bevestiging.

– Personen die geen cliënt zijn bij Sportmassagepraktijk De Steenbokskeerkring zullen geen ongevraagde informatie of reclame ontvangen.